NIEZMIENNOŚĆ CENY OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO CZASU JEJ REALIZACJI

GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ CENY OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO CZASU JEJ REALIZACJI.  

W tym celu należy podpisać umowę przedwstępną. Wiąże się to z wpłatą zaliczki, która zostaje odliczona od ceny domu.

Gwarancja niezmienności cen nie może być dłuższa niż 12 miesięcy.

Dodaj komentarz