NIEZMIENNOŚĆ CENY OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO CZASU JEJ REALIZACJI

NIEZMIENNOŚĆ CENY OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO CZASU JEJ REALIZACJI

GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ CENY OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO CZASU JEJ REALIZACJI.  

W tym celu należy podpisać umowę przedwstępną. Wiąże się to z wpłatą zaliczki, która zostaje odliczona od ceny domu.

Gwarancja niezmienności cen nie może być dłuższa niż 12 miesięcy.

Dodaj komentarz